Γίνεται πλέον ευρέως αντιληπτό ότι το VirtualProduction μπορεί να εξυπηρετήσει την ανάγκη κινηματογραφικών επιχειρήσεων που δεν έχουν τα οικονομικά μεγέθη άλλων αγορών να ανταγωνιστούν αναβαθμίζοντας την εικόνα και τις δυνατότητές τους, προσφέροντας νέα εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογίες και για να εξελιχθούν μεγαλύτερες συνεργασίες με εταιρίες παραγωγής του εξωτερικού.

Το εκπαιδευτικό τμήμα dvLAB.eu σε συνεργασία με την AMY AE και το εξειδικευμένο τμήμα UnrealityPictures είναι μοναδικά εξοπλισμένο να προσφέρει μια ολοκληρωμενη εμπειρία ενημέρωσης και εκπαιδευσης για να υποστηρίξουν και τις προσπάθειες όλων των σχετιζόμενων φορέων, δημόσιων και συλλογικών, που έχουν δημιουργηθεί με παρόμοιους σκοπούς.

Προσφέρονται τμήματα ενημέρωσης ειδικά για Σκηνοθέτες & Παραγωγούς ή εκπαίδευσης για νέους / νέες για λειτουργία XR studio.

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες και τον συντονισμό των τμημάτων.