Δηλώστε ενδιαφέρον για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το DVlab.eu είναι το πρώτο εργαστήριο που δίνει την δυνατότητα να πιστοποιηθείτε στο Fusion της Blackmagic Design. Για το ακριβές πρόγραμμα σπουδών ενημερωθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπου μας!

Γιατί λατρεύουμε το Fusion;

Now it’s possible to bring feature film quality visual effects and motion graphics to any production! Whether you’re working on a Hollywood blockbuster, episodic television show, national commercial or independent film, Fusion gives you the power to create photorealistic visual effects, stunning motion graphics and incredible title sequences that completely immerse your audience. Best of all, it’s now part of DaVinci Resolve so you can switch from editing, color or audio to visual effects and motion graphics with a single click!

Cinematic quality VFX compositing and stunning motion graphics!

Visual Effects Compositing

Unlimited effects, powerfulnodes and a true 3D workspace!

Fusion’s node based interface and true 3D workspace lets you composite images on top of each other to create sophisticated effects. Nodes are powerful because they can be connected together in a flow chart style, making it easy to see the entire composition and quickly make changes. Working with nodes in Fusion is much faster than hunting through stacks of confusing layers and filters!

Visual Effects Compositing

Advanced Keying

Advanced Keying

Incredibly powerful keyers for green and

Advanced Keying Overlay

blue screen removal

For seamless compositing you need to be able to remove blue, green or any other color backgrounds. Fusion features multiple keyers, including the all new Delta Keyer, which uses advanced image science and a complete set of matte finesse controls to give you the cleanest possible keys while preserving fine image detail.

Vector Paint

Vector Paint

Remove unwanted elements from any shot!

Fusion’s resolution independent paint tools feature flexible brush styles, blend modes and stroke shapes that can be modified at any time! Use the paint tool to quickly remove wires, rigs or other unwanted elements. Simply clone one area to another, smear an image with a brush stroke, or even paint entirely new elements!

Rotoscoping

Trace around andisolate moving objects!

Fusion’s bezier and B-spline tools let you quickly draw, track and animate custom shapes so you can isolate actors or objects from other elements in a shot. Planar tracking data can be used on shapes so you don’t have to manually animate motion, perspective, position, scale or rotation as the image changes!

Rotoscoping
3D Particles

3D Particles

Build fantastic particle effectsthat glow, swirl and sparkle!

With Fusion, you can turn any object into a particle and then use physics like avoidance, gravity and bounce to influence and alter the particles in natural ways. Particles can use 3D geometry, change color over their duration or even emit other particles! Best of all, particles work in 3D so they can swirl, surround and bounce off of other elements in your scene!

3D Particles Overlay

2D and 3D Titles

Complete professionaltypography controls for 2D and 3D text!

Create amazing animated titles with 2D and 3D text tools! You get traditional text formatting controls along with 3D extrusion, the ability to add reflections, bump maps, shadows and more. Use the follower tool to animate individual characters so they fly on and off, ripple glow effects through each letter, and more. The possibilities are endless!

2D and 3D Titles

Tracking and Stabilization

Built in planar, 3D and camera tracking!

To look realistic, objects have to move in perfect synchronization. Fusion can automatically track, match move and stabilize objects in your shots. Choose from the planar tracker, traditional 3D tracker, or the camera tracker which analyzes and matches the movement of the live action camera that was used to shoot the scene!

Motion path generated by tracking aircraft engine

Tracking and Stabilization

Spline Based MotionGraphics Animation

The world’s best splinebased animation tools!

Serious motion graphics artists need powerful animation and keyframe tools. Fusion features an incredibly advanced curve editor that lets you create linear, bezier, and b-spline animation curves. There are even specific tools to loop, reverse, ping pong, move, stretch and squish keyframes so you can quickly make sophisticated animations!

Spline Based Motion Graphics Animation Overlay
Spline Based Motion Graphics Animation

Volumetric Effects

Add atmospheric effects like fog and mist!

Atmospheric effects, like fog or mist, can dramatically increase realism in your scenes. Fusion uses GPU acceleration so you can instantly see how the effects interact with the rest of the scene, all without having to wait for renders! You can also use the world position data from deep pixel render passes to realistically move fog throughout your 3D scene!

Drag

Scriptingand Automation

Build custompipelines, tools and more!

The Fusion page supports both Lua and Python scripting so you can save time by writing scripts to create custom tools, pass data back and forth between Fusion and other applications, and automate repetitive tasks to speed up your workflow.

Scripting and Automation