Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων πιστοποίησης για “Daνinci Resolve professionals”

Οι χειριστές που παρακολούθησαν δημιούργησαν μια δυνατή ομάδα που πιστεύουμε θα κρατήσει και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά.

dvlab.eu students forum?

Μάλιστα έγιναν συζητήσεις απο τις οποίες πιθανώς προκύψει μια online κοινωνική ομάδα ‘αποφοίτων’. Τώρα που το σκέφτομαι μου αρέσει να κάνουμε και ετήσιου χορούς, πάρτυ και εκδρομές!