Για να δουλέψει καλά οποιαδήποτε εκπαίδευση, πρέπει εμείς να σας εξηγήσουμε ακριβώς τι θέλουμε αλλά εξίσου και εσείς να καταγράψετε τι ξέρετε και τι σας ενδιαφέρει.    Αν αναφέρεστε σε συγκεκριμένη εκπαίδευση από αυτές που έχουν ανακοινωθεί σε αυτό το site πείτε μας.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να αρχίσει η συζήτηση!